AMBIENT

Xác định V1, V2 biết trộn V1 H2SO4 1,5M với V2 NaOH 2M thu được 800ml dung dịch A?

bởi Lê Bảo An 20/04/2019

Trộn V1 lít dd H2SO4 1,5M vs V2 lít dd NaOH 2M thu được 800ml dd A . Tính V1 , V2 biết 800ml dd A có thể hòa tan 15,3 g Al2O3 ( giả sử pha trộn không làm thay đổi thể tích dung dịch)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2SO_4}=1,5V_1mol\)

  \(n_{NaOH}=2V_2mol\)

  -Ta có V1+V2=0,8(I)

  \(n_{Al_2O_3}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{15,3}{102}=0,15mol\)

  H2SO4+2NaOH\(\rightarrow\)Na2SO4+H2O

  -Nếu 2 chất phản ứng vừa đủ sản phẩm chỉ có Na2SO4 không phản ứng với Al2O3. Nên bài toán có 2 trường hợp:

  -Trường hợp 1: H2SO4

  H2SO4+2NaOH\(\rightarrow\)Na2SO4+H2O

  V2.....\(\leftarrow\)2V2

  \(n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=1,5V_1-V_2\)

  Al2O3+3H2SO4\(\rightarrow\)Al2(SO4)3+3H2O

  \(n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{3}n_{H_2SO_4}=\dfrac{1,5V_1-V_2}{3}mol\)

  -Theo đề ta có: \(\dfrac{1,5V_1-V_2}{3}=0,15\rightarrow1,5V_1-V_2=0,45\)(II)

  Giải hệ (I,II) có V1=0,5 và V2=0,3

  -Trường hợp 2: NaOH dư

  H2SO4+2NaOH\(\rightarrow\)Na2SO4+H2O

  1,5V1\(\rightarrow\)3V1

  \(n_{NaOH\left(dư\right)}=2V_2-3V_1mol\)

  Al2O3+2NaOH\(\rightarrow\)2NaAlO2+H2O

  \(n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=\dfrac{2V_2-3V_1}{2}\rightarrow\)\(\dfrac{2V_2-3V_1}{2}=0,15\rightarrow2V_2-3V_1=0,3\)(III)

  Giải hệ (I,III) có V1=0,26 và V2=0,54

  -Vậy có 2 đáp án:

  +V1=0,5 và V2=0,3

  +V1=0,26 và V2=0,54

  bởi le Van Suong 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>