AMBIENT

Xác định FexOy biết cứ 7 phần Fe thì liên kết với 3 phần oxi?

bởi bich thu 25/05/2019

phân tích một oxit sắt người ta thấy cứ 7 phần khối lượng sắt liên kết vs 3 phần khối lượng oxi . 14 gam oxit này có số phân tử tương đương vs số phân tử oxi có trong 5.6 lít ở đktc. xác định công thức hóa học của oxit đó

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi \(CTHH\) của oxit sắt là \(Fe_xO_y\)

  Ta có tỉ lệ : \(\dfrac{56x}{16y}=\dfrac{7}{3}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{7\cdot16}{3\cdot56}=\dfrac{2}{3}\\ \Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2\\y=3\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow Fe_xO_y=Fe_2O_3\)

  Vậy \(CTHH\) cần lập là \(Fe_2O_3\)

  bởi Trần Uyên 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>