Xác định CTHH của hợp chất gồm 58,5%C; 4,1%H; 11,4%N và O?

bởi bich thu 27/05/2019

Giúp mình trả lời câu hỏi này nha:

Một hợp chất Z có thành phần, phần trăm theo khối lượng các nguyên tố là:

%C=58.5% ; %H=4.1% ; %N=11.4% và còn lại là oxi.

a) Xác định công thức hóa học của hợp chất?

b) Nêu ý nghĩa công thức hóa học vừa xác định?

Mình xin cảm ơn trước!!ngaingung

Câu trả lời (1)

 • a, Gọi CTHH cần tìm là \(C_xH_yN_zO_k\)

  ta có:

  %mo= 100% - 58,5% - 4,1% - 11,4% = 26%

  mc : mH ; mN : mO = 58,5% : 4,1% ; 11,4% : 26%

  \(\Rightarrow\) 12x : y : 14z : 16k = 58,5% : 4,1% ; 11,4% : 26%

  \(\Rightarrow\) x : y : z : k = \(\dfrac{58,5}{12}:\dfrac{4,1}{1}:\dfrac{11,4}{14}:\dfrac{26}{16}\approx\) 4,9 : 4,1 : 0,8 : 1,

  \(\Rightarrow\) x : y : z : k = 5:4:1:1

  \(\Rightarrow\)CTHH: \(C_5H_4NO\)

  bởi Nguyễn Lan 27/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan