AMBIENT

Xác định CM của dung dịch H2SO4 98% có D = 1,84g/m^3?

bởi Nguyễn Anh Hưng 14/05/2019

Xác định CM của các dung dịch sau:

a) H2SO4 đặc (chứa 2% H2O) có D= 1,84g/m3

b) Dung dịch KOH 14% có D= 1,13g/ml

c) Dung dịch ZnCl2 25% có D = 1,238g/ml

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a)C%H2SO4=98%

  Theo công thức: CM=\(\dfrac{10.C\%.D}{M}\)

  =>CMH2SO4=10.98.1,84/98=18,4(M)

  b) CMKOH=10.14.1,13/56=2,825(M)

  c)CMZnCl2=10.25.1,238/136~2,28(M)

  bởi Trịnh Thị Ngọc Mai 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>