Xác định A biết A gồm R(IV) và O, 4,48 lít A so với H2 là 22?

bởi Trần Thị Trang 27/05/2019

Hợp chất A gồm R cố hoa trị IV và O. Biết 4,48 lít A so với khí hidro là 22.Tìm R.Tính khối lượng của 4,48 lít khí A ( đktc)

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTHH là RO2

  Ta có: \(d_{\dfrac{A}{H_2}}=\dfrac{M_A}{M_{H_2}}=\dfrac{M_A}{2}=22\)

  ⇒ MA = 22 . 2 = 44

  Ta có: MR + 32 = 44

  ⇔ MR = 12

  ⇒ R là nguyên tố cacbon (C)

  ⇒ CTHH là CO2

  Ta có: \(n_A=n_{CO_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\) (mol)

  \(m_A=m_{CO_2}=0,2.44=8,8\) (g)

  bởi Minh Mạnh Võ 27/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan