AMBIENT

Tính thể tích O2 cần dùng để đốt cháy hết 6,2g photpho?

bởi Nguyễn Hiền 13/05/2019

đốt cháy hết 6,2g P trong bình chứa khí O2. Cho sp cháy hòa tan hết vào 235,8g H2O thu được dd axit có khối lượng riêng D= 1,25g/ml

a, tính thể tích O2 có trong hình ở đktc biết O2 lấy dư 10%

b, tính nồng độ % và nồng độ mol của dd axit

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 4P + 5O2 -> 2P2O5 (1)

  P2O5 + 3H2O-> 2H3PO4 (2)

  nP=0,1(mol)

  Từ 1:

  nO2=\(\dfrac{5}{4}\)nP=0,125(mol)

  nP2O5=\(\dfrac{1}{2}\)nP=0,05(mol)

  VO2=0,125.22,4=2,8(lít)

  VO2 lấy=2,8.110%=3,08(lít)

  Từ 2:

  nH3PO4=2nP2O5=0,1(mol)

  mP2O5=142.0,05=7,1(g)

  C% dd H3PO4=\(\dfrac{0,1.98}{7,1+235,8}.100\%=4\%\)

  CM=\(\dfrac{4.10.1,25}{98}=0,51M\)

  bởi Trần Dương 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>