AMBIENT

Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp

bởi truc lam 23/07/2019

Khử hoàn toàn 5,43g hỗn hợp CuO và PbO bằng khí H2 chất khí thu được dẫn qua bình đựng P2O5 thấy khối lượng bình tăng lên 0,9g.

a, Viết phương trình hóa học xayr ra.

b, Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a)PTHH:CuO+H2\(\underrightarrow{t^0}\)H2O+Cu(1)

  PbO+H2\(\underrightarrow{t^0}\)H2O+Pb(2)

  3H2O+P2O5\(\underrightarrow{ }\)2H3PO4

  b) Do bình tăng lên 0,9 gam. Do đó:\(m_{H_2O}=0,9\left(gam\right)\)

  Gọi khối lượng của CuO là x(o<x<5,43)

  khối lương của PbO là 5,43-x

  Theo PTHH(1):80 gam CuO tạo ra 18 gam H2O

  Vậy:x gam CuO tạo ra \(\frac{9x}{40}\) gam H2O(3)

  Theo PTHH(2):223 gam PbO tạo ra 18 gam H2O

  Vậy:5,43-x gam PbO tạo ra \(\frac{18\left(5,43-x\right)}{223}\) gam H2O(4)

  Từ (3) vfa (4) ta có PT:\(\frac{9x}{40}\)+\(\frac{18\left(5,43-x\right)}{223}\)=0,9

  \(\Rightarrow x=3,2\left(gam\right)\)

  \(\Rightarrow m_{CuO}=3,2\left(gam\right);m_{PbO}=5,43-3,2=2,23\left(gam\right)\)

  Do đó:\(\%m_{CuO}=\frac{3,2}{5,43}.100\%=58,93\left(\%\right)\)

  \(\%m_{PbO}=100\%-58,93=41,07\left(\%\right)\)

  bởi Hương Mai 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>