Tính nồng độ phần trăm của KNO3 bão hòa ở nhiệt độ 25°C?

bởi Thu Hang 27/05/2019

Tính nồng độ phần trăm của đ KNO3 bảo hòa ở nhiệt độ 25°C.

Biết S20°c = 31.6g

Câu trả lời (1)

 • \(20^oC\) cứ 100 gam \(H_2O\) hòa tan 31,6 gam KNO3 -> 131,6 gam dd bão hòa

  => \(m_{d^2_{KNO_3}}\left(25^oC\right)=131,6\left(g\right)\)

  => \(m_{KNO_3}\left(25^oC\right)=131,6-100=31,6\left(gam\right)\)

  => C%=\(\dfrac{31,6}{131,6}.100=24\%\)

  bởi Thierry Duy 27/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan