YOMEDIA

Tính mNaOH đã dùng biết hòa tan 40g NaOH vào nước thu được NaOH 8%?

bởi Mai Thuy 08/05/2019

bài 3.

a.hòa tan 40 gam NaOH vào nước được dung dịch NaOH 8/100. tính khối lượng dung dịch NaOH thu được.

b.dung dịch NaCl 0,9/100 được ứng dụng trong sinh hoạt hằng ngày, như dùng để súc miệng bảo vệ sức khỏe răng, họng choa con người.

Bạn học sinh A đã hòa tan NaCl vào nước thu được 800 gam dung dịch NaCl 0,9/100 . tính khối lượng NaCl mà bạn học sinh A đã lấy hòa tan ở trên.

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • a) mdd NaOH thu được = \(\dfrac{40}{8}.100=500\left(g\right)\)

    b) mNaCl đã hòa tan = \(\dfrac{0,9\times800}{100}=7,2\left(g\right)\)

    bởi Vương Quốc Huy 08/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>