AMBIENT

Tính mAgCl thu được hi trộn 100g NaCl 20% với 200g AgNO3 34%?

bởi cuc trang 18/05/2019

1.Trộn 100g dung dịch NaCl 20% với 200g dung dịch AgNO3 34% thu được kết tủa AgCl và NaNO3

a) Tính khối lượng AgCl tạo thành

b) Tính C% của chất tan sau phản ứng

2. Hòa tan 11,2g Sắt trong 300l dung dịch Hcl 2M

a) Viết PTHH tính VH2 tJO THfnh (đktc)

b) Tính CM của chất tan có trong dung dịch sau phản ứng ( Biết Vdd thay đổi không đáng kể )

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1 :

  \(Theo-\text{đ}\text{ề}-b\text{ài}-ta-c\text{ó}:\left\{{}\begin{matrix}nNaCl=\dfrac{100.20}{100.58,5}=0,34\left(mol\right)\\nAgNO3=\dfrac{200.34}{100.170}=0,4\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có PTHH :

  \(NaCl+AgNO3->AgCl\downarrow+NaNO3\)

  0,34mol......0,34mol...........0,34mol....0,34mol

  Theo PTHH ta có : \(nNaCl=\dfrac{0,34}{1}mol< nAgNO3=\dfrac{0,4}{1}mol\)

  => nAgNO3 dư ( tính theo nNaCl)

  a) Ta có : mAgCl = 0,34.143,5 = 48,79 g

  b) Ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}C\%AgNO3\left(d\text{ư}\right)=\dfrac{\left(0,4-0,34\right).170}{0,34.58,5+200-48,79}.100\%\approx5,96\%\\C\%NaNO3=\dfrac{0,34.85}{0,34.58,5+200-48,79}.100\%=16,89\%\end{matrix}\right.\)

  Vậy......

  Bài 2 :

  Theo đề bài ta có : \(nFe=\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\) ; nHCl = 0,3.2=0,6(mol)

  a) Ta có PTHH :

  \(Fe+2HCl->FeCl2+H2\uparrow\)

  0,2mol..0,4mol.........0,2mol...0,2mol

  Theo PTHH ta có : \(nFe=\dfrac{0,2}{1}mol< nHCl=\dfrac{0,6}{2}mol\) => nHCl dư ( tính theo nFe)

  VH2(đktc) = 0,2.22,4=4,48(l)

  b) \(\left\{{}\begin{matrix}CMFeCl2=\dfrac{0,2}{0,3}=\dfrac{2}{3}\left(M\right)\\CMHCl\left(d\text{ư}\right)=\dfrac{0,6-0,4}{0,3}=\dfrac{2}{3}\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy............

  bởi Vũ Minh Quang 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA