AMBIENT

Tính m SO3 và m H2SO4 49% để trộn thành 450 H2SO4 73,5%?

bởi thu hằng 23/04/2019

Bài 6:

Xác định lượng SO3 và lượng H2SO4 49% để trộn thành 450 gam dung dịch H2SO4 73,5%.

Bài 7:

Khi cho a gam dung dịch H2SO4 nồng độ A% tác dụng với một lượng hỗn hợp 2 kim loại Na và Mg (Dùng dư) thì khối lượng khí H2 tạo thành là 0,05a gam. Tính A.

Bài 8:

Hòa tan hoàn toàn 10,2 gam một kim loại oxit hóa trị III cần 331,8 gam dung dịch H2SO4 thì vừa đủ. Dung dịch sau phản ứng có nồng độ 10 %.

A, Tìm tên kim loại.

B, Tính C% của dung dịch axit.

Bài 9:

Cho 600 gam dung dịch CuSO4 10 % bay hơi ở 200C tới khi dung dịch bay hết 400 gam nước. Tính khối lượng CuSO4.5H2O kết tinh. Biết dung dịch bão hòa chứa 20% CuSO4 ở 200C.

Bài 10:

Thêm dần dung dịch KOH 33,6% vào 40,3 ml dung dịch HNO3 37,8% (D = 1,24 g/ml) đến khi trung hòa hoàn toàn, thu được dung dịch A. Hạ nhiệt độ về 00C thu được dung dịch B có nồng độ 11,6% và khối lượng muối tách ra là m gam.

A, Tính m.

B, Dung dịch B là dung dịch bão hòa hay chưa bão hòa?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 8.

  \(m_{H_2SO_4}=\dfrac{10.331,8}{100}=33,18\left(g\right)\)

  \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{33,18}{98}=0,3\left(mol\right)\)

  Gọi R là kim loại cần tìm

  cthc: \(R_2O_3\)

  Pt: \(R_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow R_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

  \(2M_R+48\) 3mol

  10,2 g 0,3mol

  \(\Rightarrow\dfrac{2M_R+48}{10,2}=\dfrac{3}{0,3}\)

  \(\Rightarrow M_R=27\)

  Vậy R là Nhôm ( Al )

  b) \(n_{Al_2O_3}=\dfrac{10,2}{102}=0,1\left(mol\right)\)

  \(Al_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

  0,1mol 0,3mol

  Lập tỉ số: \(n_{Al_2O_3}:n_{H_2SO_4}=0,1=0,1\)

  \(C\%_{H_2SO_4}=\dfrac{0,3.98.100}{331,8}=8,86\%\)

  bởi Hồng Đức 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>