Tính m các chất trong hỗn hợp bao đầu biết hòa tan 11,8g CaO, Na2O cần 3,6g H2O?

bởi thùy trang 13/05/2019

Hòa Tan Hoàn Toàn 11,8g CaO và Na2O . Cần Dùng 3,6g H2O .Tính KL Các Chất Trong Hỗn Hợp Ban Đầu

Câu trả lời (1)

 • Đặt : \(n_{CaO}=x\left(mol\right)\)

  \(n_{Na_2O}=y\left(mol\right)\)

  PTPU :

  \(CaO\left(x\right)+H_2O\left(x\right)-->Ca\left(OH\right)_2\left(x\right)\)

  \(Na_2O\left(y\right)+H_2O\left(y\right)-->2NaOH\left(2y\right)\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}56x+62y=11,8\\x+y=0,2\end{matrix}\right.\)

  \(=>x=y=0,1\)

  \(=>\%m_{CaO}=\dfrac{56x}{11,8}.100\%\approx47,46\%=>\%m_{Na_2O=...}\)

  bởi Quyết Tiến 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan