ADMICRO

Tính khối lượng NaOH 20% và Ba(OH)2 8,55% cần để trung hòa 224g HNO3 4,5M?

Tính khối lượng dung dịch NaOH 20% và Ba(OH)2 8,55% cần để trung hòa 224g dung dịch HNO3 4,5M (D=1,12g/ml).

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số \(\left(g\right)\text{ }dd\text{ }NaOH\) cần dùng là \(x\left(g\right)\left(0< x< 224\right)\)

  Số \(\left(g\right)\text{ }dd\text{ }Ba\left(OH\right)_2\) cần dùng là \(y\left(g\right)\left(0< y< 224\right)\)

  \(m_{NaOH}=\dfrac{m_{d^2}\cdot C\%}{100}=\dfrac{x\cdot20}{100}=0,2x\left(g\right)\)

  \(m_{Ba\left(OH\right)_2}=\dfrac{m_{d^2}\cdot C\%}{100}=\dfrac{y\cdot8,55}{100}=0,0855y\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{NaOH}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{0,2x}{40}=0,005x\left(mol\right)\\ n_{Ba\left(OH\right)_2}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{0,0855y}{171}=0,0005y\left(mol\right)\)

  \(V_{d^2\text{ }HNO_3}=\dfrac{m}{D}=\dfrac{224}{1,12}=200\left(ml\right)\\ \Rightarrow n_{HNO_3}=n\cdot V=4,5\cdot0,2=0,9\left(mol\right)\)

  \(pthh:NaOH+HNO_3\rightarrow NaNO_3+H_2O\left(1\right)\\ 0,005x.........0,005x\\ Ba\left(OH\right)_2+2HNO_3\rightarrow Ba\left(NO_3\right)_2+2H_2O\left(2\right)\\ 0,0005y.....0,001y\)

  Ta có hệ pt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}0,005x+0,001y=0,9\\x+y=224\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=169\\y=55\end{matrix}\right.\left(T/m\right)\)

  \(\Rightarrow m_{dd\text{ }NaOH}=169\left(g\right)\\ m_{dd\text{ }Ba\left(OH\right)_2}=55\left(g\right)\)

    bởi Nguyễn Thị Thuận Thành 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)