YOMEDIA

Tính H% phản ứng khi nhiệt phân 79g KMnO4 thu được 72,6g chất rắn X?

2. Nhiệt phân 79g KMnO4thu được hỗn hợp chất rắn X có khối lượng 72,6g

a, Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X

b, Tính hiệu suất phản ứng

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • pt: 2KMnO4 ---> K2MnO4 + MnO2 + O2

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:
  => mO2 = mKMnO4 - mhh X= 79-72,6=6,4(g)
  =>nO2=6,4/32=0,2(mol)

  Theo pt: nKMnO4=2nO2=2.0,2=0,4(mol)

  =>mKMnO4=0,4.158=63,2(g)

  ===>mKMnO4 dư=79-63,2=15,8(g)

  Theo pt: nK2MnO4=nO2=0,2(mol)

  =>mK2MnO4=0,2.197=39,4(g)

  =>%K2MnO4=39,4/72,6.100~54,27%

  Theo pt: nMnO2=nO2=0,2(mol)

  =>mMnO2=0,2.87=17,4(g)

  =>%MnO2=17,4/72,6.100~23,97%

  =>%mKMnO4 dư=100%-23,97%-54,27%=21,76%

  b)H%=63,2/79.100=80%

    bởi le Van Tuan 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA