Tính D chất lỏng biết trộn 8g chất lỏng này với 6g chất lỏng khác có D nhỏ hơn là 0,2g/cm3 để được hỗn hợp có D = 0,7g/cm3?

bởi Nhat nheo 18/04/2019

Người ta trộn 8g chất lỏng này vs 6g chất lỏng khác có khối lượng riêng nhỏ hơn nó là 0,2g/cm3 để dc hh có D = 0,7g/cm3. Tìm khối lượng riêng của mỗi chất lỏng ? bik D=m/V

Câu trả lời (1)

 • -Gọi 8(g) chất rắn có khối lượng kí hiệu D1

  Gọi 6(g) chất rắn có khối lượng kí hiệu D2

  Theo sơ đồ đường chéo ta có:

  \(\Rightarrow\)\(\dfrac{8}{6}=\dfrac{0,7-D2}{D1-0,7}\)

  Mà D1=D2+0,2

  Theo vào hệ pt: \(\Rightarrow\)D2=0,586g/cm3

  \(\Rightarrow\)D1=D2+0,2=0,786g/cm3

  Vậy 8(g) chất lỏng có D1=0,786g/cm3 và 6(g) chất lỏng có D2=0,586g/cm3

  Chúc bạn học tốt!

  bởi Hoàng Nga 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan