Tính CM HCl biết 5g (CaCO3 và CaSO4) tác dụng với 200ml HCl thu được 448ml CO2?

bởi Bo Bo 20/04/2019

Cho 5g hỗn hợp muối CaCO3 và CaSO4 tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl sinh ra 448ml khí( đktc)

a. tính nồng độ mol của dung dịch HCl đem dùng

b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp

Câu trả lời (1)

 • CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O

  nCO2=0,02(mol)

  Theo PTHH ta có:

  nHCl=2nCO2=0,04(mol)

  nCaCO3=nCO2=0,02(mol)

  CM dd HCl=\(\dfrac{0,04}{0,2}=0,2M\)

  mCaCO3=100.0,02=2(g)

  %mCaCO3=\(\dfrac{2}{5}.100\%=40\%\)

  %mCaSO4=100-40=60%

  bởi Huỳnh Thắng 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan