Tính CM HCl biết 130g Zn tác dụng hoàn toàn với 200ml HCl?

bởi Trần Phương Khanh 02/05/2019

Hòa tan hoàn toàn 130g Kẽm bằng 200ml dung dịch HCl

a, Tính nồng độ mol dung dịch HCl ở đktc

b, Nếu dùng 100ml dung dịch HCl trên trung hòa thể tích dung dịch Ca(OH)2 4M. Tính V

Câu trả lời (1)

 • Hòa tan hoàn toàn 13g Kẽm bằng 200ml dung dịch HCl

  a, Tính nồng độ mol dung dịch HCl ở đktc

  b, Nếu dùng 100ml dung dịch HCl trên trung hòa thể tích dung dịch Ca(OH)2 4M. Tính V

  Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 (1)

  nZn=\(\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 1 ta có:

  2nZn=nHCl=0,4(mol)

  CM dd HCl=\(\dfrac{0,4}{0,2}=2M\)

  b;

  2HCl + Ca(OH)2 -> CaCl2 + 2H2O (2)

  nHCl=0,1.2=0,2(mol)

  Theo PTHH 2 ta cso:

  \(\dfrac{1}{2}\)nHCl=nCa(OH)2=0,1(mol)

  Vdd Ca(OH)2=\(\dfrac{0,1}{4}=0,025\left(lít\right)\)

  bởi Nguyễn Phương 02/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan