AMBIENT

Tính CM dung dịch thu được biết hòa tan 36,5g HCl vào nước thu được 500ml dung dịch?

bởi hi hi 17/05/2019

Hoà tan 36,5 gam HCl vào nước, thu được 500ml dung dịch có khối lượng riêng D=1,1g/mol. Tính nồng độ mil và nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{HCl}=\dfrac{36,5}{36,5}=1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow C_{MddHCl}=\dfrac{1}{0,5}=2M\)

  \(m_{ddHCl}=500.1,1=550\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%ddHCl=\dfrac{36,5}{550}.100\%\approx6,6\%.\)

  bởi trần thanh thương 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>