YOMEDIA

Tính CM dung dịch HCl đã dùng biết 5,4g Al tác dụng đủ với 400ml HCl?

bởi An Nhiên 17/05/2019

Cho 5,4 gam bột nhôm tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl

a) Tính nồng độ mol/lít dung dịch HCl đã dùng ?

b) lượng khí hiđrô thu được

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • PTHH:\(2Al+6HCl----->2AlCl_3+3H_2\)

  a.\(n_{Al}=\dfrac{m_{Al}}{M_{Al}}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH:\(n_{HCl}=3n_{Al}=3.0,2=0,6\left(mol\right)\)

  \(C_{M_{HCl}}=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,6}{0,4}=1,5M\)

  b.Theo PTHH:\(n_{H_2}=\dfrac{3}{2}n_{Al}=\dfrac{3}{2}.0,2=0,3\left(mol\right)\)

  \(V_{H_2}=n_{H_2}.22,4=0,3.22,4=6,72\left(l\right)\)

  bởi Tuấn Lê 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA