AMBIENT

Tính CM chất tan trong dung dịch khi cho 16,8 lít CO2 tác dụng 9 lít Ca(OH)2 0,05M?

bởi Trieu Tien 20/05/2019

cho 16,8l CO2 tác dụng 9l Ca(OH)2 nồng độ 0,05M tính nồng độ mol và kl tan có trong dung dich

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nCO2 = \(\frac{16,8}{22,4}= 0,75\) mol

  nCa(OH)2 = 0,05 . 9 = 0,45 mol

  Xét tỉ lệ mol giữa CO2 và Ca(OH)2:

  \(\frac{n_{CO_{2}}}{n_{Ca(OH)_{2}}}=\frac{0,75}{0,45}= 1,67\)

  => Sinh ra hai muối

  Pt: CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O

  .0,45 mol<-0,45 mol--> 0,45 mol

  ......CO2 + CaCO3 + H2O --> Ca(HCO3)2

  ...0,3 mol-> 0,3 mool-------> 0,3 mol

  nCa(HCO3)2 = 0,2 . 162 = 32,4 (g)

  V dd Ca(HCO3)2 = 16,8 + 9 = 25,8 (lít)

  CM dd Ca(HCO3)2 = \(\frac{0,3}{25,8}= 0,012M\)

  bởi Nguyễn Hoàng Dân 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>