AMBIENT

Tính C% H2SO4 sau khi thêm 54g H2O vào 50g H2SO4 98%?

bởi thuy linh 26/05/2019

khử hoàn toàn 160 gam Fe2O3 bằng khí H2 dư rồi dẫn toàn bộ lượng nước sinh ra hấp thụ vào 50 g dung dịch axit sunfuric 98% tính C% dd axit sunfuric sau khi thêm nước

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{160}{160}=1\left(mol\right)\)

  \(pthh:Fe_2O_3+3H_2\overset{t^0}{\rightarrow}2Fe+3H_2O\left(1\right)\)

  Theo \(pthh\left(1\right):n_{H_2O}=3n_{Fe_2O_3}=3\cdot1=3\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2O}=n\cdot M=3\cdot18=54\left(g\right)\\ \Rightarrow m_{d^2\text{ }H_2SO_4}=50+54=104\left(g\right)\)

  \(m_{H_2SO_4}=\dfrac{m_{d^2}\cdot C\%}{100}=\dfrac{50\cdot98}{100}=49\left(g\right)\\ \Rightarrow C\%\left(H_2SO_4\right)=\dfrac{m_{H_2SO_4}}{m_{d^2}}\cdot100=\dfrac{49}{104}\cdot100=47,12\%\)

  bởi Lê Thị Kim Thoa 26/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>