AMBIENT

Tính C% dung dịch X biết X chứa 6,2g NaOH và 193,8g H2O?

bởi nguyen bao anh 20/05/2019

Dd X chứa 6.2g NaOH và 193.8g H2O cho X vào 200g dd CuSO4 16% thu đc A gam kết tủa. Tính :
a) Nồng độ % của X
b) Nồng độ % của A
c) Tính lượng dd HCl cần dùng để hòa tan hết A gam kết tủa sau khi đã nung thành chất rắn đen.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a. mdd X= 6,2+193,8= 200(g) ⇒C%X=\(\dfrac{6,2}{200}.100=31\%\)

  b.\(n_{NaOH}=\dfrac{6,2}{40}=0,155\left(mol\right)\)

  n\(_{CuSO_4}=\dfrac{200.16}{100.160}=0,2\left(mol\right)\)

  PTHH: 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

  _____0,155______0,0775___0,0775_____0,0775 (mol)

  Ta có tỉ lệ:\(\dfrac{n_{NaOH}}{2}:\dfrac{n_{CuSO_4}}{1}=\dfrac{0,155}{2}< \dfrac{0,2}{1}\)

  ⇒NaOH pư hết, CuSO4 pư dư.

  \(m_{Na_2SO_4}=0,0775.142=11,005\left(g\right)\)

  \(m_{Cu\left(OH\right)_2}=0,775.98=7,595\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{dd}saupư=200+200-7,595=392,405\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_A=\dfrac{11,005}{392,405}.100=2,8\%\)

  c. PTHH: Cu(OH)2 \(\underrightarrow{t^o}\) CuO + H2O

  n\(_{Cu\left(OH\right)_2}\)=0,0775(mol)⇒ nCuO=0,0775(mol)

  PTHH: CuO + 2HCl→CuCl2 + H2O

  0,0775_0,155 (mol)

  nHCl=0,155(mol)⇒mHCl=0,155.36,5=5,6575(g)

  bởi Phu Cuong Cuong 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>