AMBIENT

Tính C% dung dịch thu được khi hòa tan 3,65g HCl vào 200g H2O?

bởi con cai 14/05/2019

hòa tan hết 3,65 gam khí HCl vào 200 gam nước

a) Tính nồng độ phần trăm dd thu được

b)Tính nồng độ mol dd HCl

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • a) \(C\%_{HCl}=\dfrac{3,65}{3,65+200}.100\%=1,79\%\)

    bởi Nguyễn Linh 14/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>