Tính C% dung dịch thu được khi hòa tan 15g NaCl vào 150g H2O?

bởi Naru to 02/05/2019

Tính nồng độ phần trăm của dd thu được trong các trường hợp sau:

a. Hoà tan 15g NaCl vào 150g nước

b.Hoà tan 25g KNO3 trong 225g nước

c.Hoà tan tan 150g CuSO4 trong 350g nước

Câu trả lời (1)

  • a.\(C\%_{dd}=\dfrac{m_{ct}}{m_{ct}+m_{dm}}.100\%=\dfrac{15}{15+150}.100\%\approx9,09\%\)

    b.\(C\%_{dd}=\dfrac{m_{ct}}{m_{ct}+m_{dm}}.100\%=\dfrac{25}{25+225}.100\%=10\%\)

    c.\(C\%_{dd}=\dfrac{m_{ct}}{m_{ct}+m_{dm}}.100\%=\dfrac{150}{150+350}.100\%=30\%\)

    bởi vũ hồng quý 02/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan