Tính C% dung dịch thu được khi cho 6,2g Na2O tác dụng với 193,8g H2O?

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 20/05/2019

Dung dịch X chứa 6,2g Na2O và 193,8g nước . Cho X vào 200g dd CuSO4 16% thu a gam kết tủa

a/ tính C% của X

b/ tính a

c/ tính lượng dd HCl 2M cần dùng để hoà tan hết a gam kết tủa sau khi nung thành chất rắn đen

Câu trả lời (1)

 • Na2O+H2O→2NaOH

  0,1____ 0,1____0,2

  2NaOH+CuSO4->Na2SO4+Cu(OH)2

  0,2______ 0,1______ 0,1_____0,1

  a.mNaOH=0,2.40=8(g)

  mddNaOH=6,2+193,8=200(g)

  C%ddNaOH=\(\dfrac{8}{200}\).100%=4%

  b.m\(_{Cu\left(OH\right)_2}\)=0,1.98=9,8(g)

  c.Cu(OH)2→CuO+H2O

  0,1_________ 0,1_0,1

  CuO+2HCl→CuCl2+H2O

  0,1___ 0,2

  VddHCl=\(\dfrac{0,2}{2}\)=0,1(l)

  bởi Trần Thiện 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan