YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính C% dung dịch thu được khi cho 6,2g Na2O tác dụng với 193,8g H2O?

Dung dịch X chứa 6,2g Na2O và 193,8g nước . Cho X vào 200g dd CuSO4 16% thu a gam kết tủa

a/ tính C% của X

b/ tính a

c/ tính lượng dd HCl 2M cần dùng để hoà tan hết a gam kết tủa sau khi nung thành chất rắn đen

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Na2O+H2O→2NaOH

  0,1____ 0,1____0,2

  2NaOH+CuSO4->Na2SO4+Cu(OH)2

  0,2______ 0,1______ 0,1_____0,1

  a.mNaOH=0,2.40=8(g)

  mddNaOH=6,2+193,8=200(g)

  C%ddNaOH=\(\dfrac{8}{200}\).100%=4%

  b.m\(_{Cu\left(OH\right)_2}\)=0,1.98=9,8(g)

  c.Cu(OH)2→CuO+H2O

  0,1_________ 0,1_0,1

  CuO+2HCl→CuCl2+H2O

  0,1___ 0,2

  VddHCl=\(\dfrac{0,2}{2}\)=0,1(l)

    bởi Trần Thiện 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON