AMBIENT

Tính C% dung dịch thu được khi cho 100g SO3 vào 500ml H2SO4 17%?

bởi Quynh Nhu 13/05/2019

1thêm 100g SO3 vào 500ml dd H2SO4 17%.(D=1.12g/ml)Tính nồng độ % cua dd thu đc

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • mdd H2SO4 = 1,12 . 500 = 560 (g)

  mH2SO4 = \(\dfrac{17\times560}{100}=95,2\left(g\right)\)

  => mH2O = 560 - 95,2 = 464,8 (g)

  => nH2O = \(\dfrac{464,8}{18}=25,82\left(mol\right)\)

  nSO3 = \(\dfrac{100}{80}=1,25\left(mol\right)\)

  => H2O dư

  Pt: SO3 + H2O --> H2SO4

  1,25 mol----------> 1,25 mol

  mH2SO4 = 1,25 . 98 = 122,5 (g)

  mH2SO4 sau khi trộn = 122,5 + 95,2 = 217,7 (g)

  mdd = 560 + 100 = 660 (g)

  C% = \(\dfrac{217,7}{660}.100\%=33\%\)

  bởi Lan Nhi Dương 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>