AMBIENT

Tính C% dung dịch thu được khi cho 100g Na2CO3 19,96% tác dụng với 200g BaCl2 10,4%?

bởi Bin Nguyễn 11/05/2019

cho 100 g dung dịch na2co3 19.96% tác dụng vs 200g dung dịch bacl2 10.4% sau phản ứng lọc bỏ kết tủa thu dc dung dịch A

tính C% các chất tan trong dung dịch A

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • mNa2CO3=100*19.96/100=19.96g

  nNa2CO3=19.96/106=0.19mol

  mBaCl2=200*10.04/100=20.08g

  nBaCl2=20.08/208=0.097mol

  Na2CO3 + BaCl2 -> BaCO3 + 2NaCl

  (mol) 1 1

  (mol) 0.19 0.097

  Lập tỉ lệ: 0.19> 0.097. Na2Co3 dư dư

  Na2CO3 + BaCl2 -> BaCO3 + 2NaCl

  (mol) 0.097 0.097 0.097 0.194

  mdd = mddNa2CO3 + mddBaCl2 - mBaCO3

  =100+200-0.097*197=208.891g

  nNa2CO3 dư = 0.19-0.097=0.093mol

  mNa2CO3 dư = 0.093*106=9.858g

  mNaCl = 0.194*58.5=11.349g

  C%Na2CO3 dư = 9.858/208.891*100=4.72%
  C%NaCl = 11.349/208.891*100=5.43%

  bởi Võ Trí Thức 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>