Tính C% dung dịch sau phản ứng khi cho a gam Mg vào H2SO4 20% thu được 6,72 lít H2?

bởi Tieu Dong 23/04/2019

Hoà tan a(g) Mg vào dung dịch H2SO4 20% . Sau phản ứng thu được dd muối và 6,72l khí H2 (đktc) a) Tính a, b b) tính C% của dd muối thu được sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • a)PTHH: Mg + H2SO4 ----> MgSO4 + H2\(\uparrow\)

  n\(H_2\) = \(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  Theo PTHH: n\(Mg\) = n\(H_2\) = 0,3 (mol)

  => mMg = 0,3.24 = 7,2 (g)

  => a = 7,2 (g)

  Theo PTHH: n\(H_2SO_4\) = n\(H_2\) = 0,3 (mol)

  => m\(H_2SO_4\) = 0,3.98 = 29,4 (g)

  => m\(ddH_2SO_4\) = \(\dfrac{29,4.100\%}{20\%}=147\left(g\right)\)

  => b = 147 (g)

  b) m\(H_2\) = 0,3.2 = 0,6 (g)

  mddsp/ứ = 7,2 + 147 - 0,6 = 153,6 (g)

  Theo PTHH: n\(MgSO_4\) = n\(H_2\) = 0,3 (mol)

  => m\(MgSO_4\) = 0,3.120 = 36 (g)

  => C%\(MgSO_4\) = \(\dfrac{36}{153,6}.100\%\approx23,44\%\)

  bởi Nguyễn Thu Hoài 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan