YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính C% dung dịch biết cho 16g Fe2O3 vào H2 thu được 600g HCl 3,65%?

Khử hòa tan 16g Fe2O3 bằng khí H2

Kim loại thu được cho vào 600g HCl 3,65%.Tìm C% của dd thu được

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Fe2O3 + 3H2 \(\rightarrow\)2Fe + 3H2O (1)

  Fe + 2HCl\(\rightarrow\)FeCl2 + H2 (2)

  nFe2O3=\(\dfrac{16}{160}=0,1\left(mol\right)\)

  mHCl=\(600.\dfrac{3,65}{100}=21,9\left(g\right)\)

  nHCl=\(\dfrac{21,9}{36,5}=0,6\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 1 ta có:

  2nFe2O3=nFe=0,2(mol)

  Vì 0,2.2<0,6 nên HCl dư 0,2mol,Fe hết

  Theo PTHH 2 ta có:

  nFe=nFeCl2=0,2(mol)

  mFeCl2=127.0,2=25,4(g)

  mHCl=36,5.0,2=7,3(g)

  C% dd FeCl2=\(\dfrac{25,4}{11,2+600-0,2.2}.100\%=4,1\%\)

  C% dd HCl=\(\dfrac{7,3}{11,2+600-0,2.2}.100\%=1,19\%\)

    bởi Dương Nghiêm 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON