YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính C% dung dịch ban đầu biết khi làm bay hơi 50g một muối thì thu được 0,5g muối khan?

a) khi làm bay hơi 50g một dd muối thì thu được 0,5g muối khan. Hỏi lúc đầu dd có nồng độ bao nhiêu phần trăm ?

b) hoà tan 25g CaCl2.6H2O trong 300ml nước. Dd có D là 1,08g/mL. Tính nồng độ phần trăm của dd rồi chuyển sang nồng độ MOL.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) Ta có : mdd = 50 (g)

  mct = 0,5 (g)

  => Nồng độ % lúc đầu của dung dịch là :

  C%dd = \(\dfrac{0,5}{50}.100\%=1\%\)

  Vậy lúc đầu dung dịch có nồng độ % là 1%

  b)PTHH TQ : CaCl2 + H2O -> dung dịch CaCl2

  Ta có : mCaCl2\(_{\left(trong-25gCaCl2.6H2O\right)}=\dfrac{111.25}{219}\approx21,67\left(g\right)\)

  => nCaCl2 = \(\dfrac{12,6}{111}\approx0,114\left(mol\right)\)

  mH2O\(_{\left(trong-25gCaCl2.6H2O\right)}=25-12,67=12,33\left(g\right)\)

  ta có :

  1g H2O --------------------> 1ml H2O

  12,33g H2O----------------> 12,33ml H2O

  => Vdd = 12,33 + 300 = 312,33 ml

  mddCaCl2 (sau p/ư) = 312,33.1,08 \(\approx\) 337,32 g

  => C%ddCaCl2 = \(\dfrac{12,67}{337,32}.100\%\approx3,756\%\)

  CM dd CaCl2 = \(\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,114.1000}{312,33}\approx0,365\left(M\right)\)

  Vậy........

    bởi Lương Giàu 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON