TÍNH C % của dd thu đk.

bởi thuy linh 25/07/2019

Cho 6,5 g Zn pư hoàn toàn với 500g dd HcL 3,65% . tÍNH C % của dd thu đk.

Cứu với bà con ơi. Tui là tui hay Uống nc nhớ nguồn lăm :v. Bạn Di zô giúp mừn vs nhé. Hishis hứa tch trên 20 đúng cho ai giúp mừn nè húhushehelimdim

Câu trả lời (1)

 • Ta có pthh

  Zn + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2

  Theo đề bài ta có

  nZn=\(\dfrac{6,5}{65}=0,1mol\)

  mHCl=mct=\(\dfrac{m\text{dd}.C\%}{100\%}=\dfrac{500.3,65\%}{100\%}=18,25g\)

  \(\Rightarrow\)nHCl=\(\dfrac{18,25}{36,5}=0,5mol\)

  Theo pthh

  nZn=\(\dfrac{0,1}{1}mol< nHCl=\dfrac{0,5}{2}mol\)

  \(\Rightarrow\) Số mol của HCl dư ( tính theo số mol của Zn)

  Theo pthh

  nZnCl2=nH2 =nZn=0,1 mol

  nHCl=2nZn=2.0,1=0,2 mol

  \(\Rightarrow mZnCl2=0,1.136=13,6g\)

  mHCl=0,2.36,5=7,3 g

  mddZnCl2=mZn + mddHCl - mH2 = 6,5 + 500 - (0,1.2)=506,3 g

  \(\Rightarrow\) Nồng độ % của dung dịch thu được sau phản ứng là :

  C% \(_{ZnCl2}=\dfrac{mct}{m\text{dd}}.100\%=\dfrac{13,6}{506,3}.100\%\approx2,686\%\)

  C%=\(\dfrac{mct}{m\text{dd}}.100\%=\dfrac{7,3}{506,3}.100\%=1,44\%\)

  bởi Hồng Nhân 25/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan