Tính C% của Al(NO3)3 2M biết khối lượng riêng là 1,3g/mol?

bởi Bo bo 23/04/2019

DD AL(NO3)3 có Cm=2M, có khối lượng riêng là 1,3g/mol. tính nồng đọ phần trăm của dd này.

Câu trả lời (1)

  • \(C\%_{Al\left(NO_3\right)_3}=\dfrac{M_{Al\left(NO_3\right)_3}\times C_M}{10\times D}=\dfrac{213\times2}{10\times1,3}=32,77\%\)

    bởi Phùng Bửu 23/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan