Tính C% chất sau phản ứng khi cho 1,6g CuO tác dụng với 100g H2SO4 20%?

bởi Hy Vũ 23/04/2019

Cho 1,6g CuO tác dụng với 100g dd H2SO4 20%.

Tính nồng độ % các chất có trog dd sau pư

Giúp em với ạ.

Câu trả lời (1)

 • CuO + H2SO4 \(\rightarrow\)CuSO4 + H2O

  nCuO=\(\dfrac{1,6}{80}=0,02\left(mol\right)\)

  nH2SO4=\(\dfrac{100.20\%}{98}=0,2\left(mol\right)\)

  Vì 0,2>0,02 nên H2SO4 dư 0,18(mol)

  Theo PTHH ta có:

  nCuO=nCuSO4=0,02(mol)

  C% dd CuSO4=\(\dfrac{0,02.160}{1,6+100}.100\%=3,15\%\)

  C% dd H2SO4=\(\dfrac{98.0,18}{101,6}.100\%=17,36\%\)

  bởi Dương Vũ 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan