AMBIENT

Tính C% CaCl2 thu được khi cho CaCO3 tác dụng với HCl 32,85%?

bởi Nguyễn Hiền 20/05/2019

Câu 6: Cho một lượng bột CaCO3 tan hoàn toàn trong ddHCl 32,85% sau phản ứng thu được ddX trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,20%. Tính nồng độ phần trăm của CaCl2 trong ddX?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85% sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,2% và CaCl2 là a%. Tính ...?

  Tự chọn lượng chất: mddHCl = 100 gam

  Trước phản ứng: nHCl = 0,9

  CaCO3 + 2HCl —> CaCl2 + CO2 + H2O

  x…………..2x…………x……….x

  nHCl dư = 0,9 – 2x

  Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

  mddX = mddHCl + mCaCO3 – mCO2 = 100 + 56x

  —> C%HCl dư = 36,5(0,9 – 2x)/(100 + 56x) = 24,2%

  —> x = 0,1

  Vậy:

  mCaCl2 = 11,1

  mddX = 105,6

  —> a = 10,51%

  bởi nguyen nhi 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>