Tìm SxOy biết trong oxit này có 2g S kết hợp với 3g Oxi?

bởi con cai 25/05/2019

hãy tìm công thức đơn giản nhất của một loại lưu huỳnh oxit biết rằng trong oxit này có 2g lưu huỳnh kết hợp vs 3g oxi

Câu trả lời (1)

 • Gọi công thức của oxit là SxOy.

  PTHH: \(2xS+yO_2\underrightarrow{t^o}2S_xO_y\)

  Ta có: nS = 2/32 = 0,0625 mol; nO2 = 3/32 = 0,09375

  \(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{n_S}{2n_{O2}}=\dfrac{0,0625}{0,1875}=\dfrac{1}{3}\)

  Công thức của oxit là SO3.

  bởi Ngô hoàng anh anh 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan