YOMEDIA
IN_IMAGE

Tìm MxOy biết cho 2,08g MxOy vào 100g HCl 3,65% sau phản ứng thu được dung dịch 0,7866%?

Câu 7: Cho 2,08 gam MxOy tan hoàn toàn vào 100 gam dung dịch HCl 3,65%. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y có nồng độ axit là 0,7866%. Tìm công thức hóa học của oxit MxOy?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(m_{d^2\text{ }sau\text{ }pứ}=m_{M_xO_y}+m_{d^2\text{ }HCl}=2,08+100=102,08\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{HCl\left(dư\right)}=\dfrac{m_{d^2}\cdot C\%}{100}=\dfrac{102,08\cdot0,7866}{100}=0,8\left(g\right)\)

  \(\Sigma m_{HCl}=\dfrac{m_{d^2}\cdot C\%}{100}=\dfrac{3,65\cdot100}{100}=3,65\left(g\right)\\ \Rightarrow m_{HCl\left(pứ\right)}=3,65-0,8=2,85\left(g\right)\\ \Rightarrow n_{HCl\left(pứ\right)}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{2,85}{36,5}=0,078\left(mol\right)\)

  \(pthh:M_xO_y+2yHCl\rightarrow xMCl_{\dfrac{2y}{x}}+yH_2O\left(1\right)\)

  Theo \(pthh\left(1\right):n_{M_xO_y}=\dfrac{1}{2y}n_{HCl}=\dfrac{0,078}{2y}=\dfrac{0,039}{y}\)

  \(\Rightarrow M_{M_xO_y}=\dfrac{m}{n}=\dfrac{2,08}{\dfrac{0,039}{y}}=\dfrac{160}{3}y\\ \Rightarrow x\cdot M_M+16y=\dfrac{160}{3}y\\ \Rightarrow M_M=\dfrac{56}{3}\cdot\dfrac{2y}{x}\)

  Vì M là kim loại nên ta có bảng biện luận:

  \(\dfrac{2y}{x}\) \(1\) \(2\) \(3\) \(4\) \(\dfrac{8}{3}\)
  \(M_M\) \(\dfrac{56}{3}\left(g\right)\rightarrow loại\) \(\dfrac{112}{3}\left(g\right)\rightarrow loại\) \(56\left(g\right)\rightarrow Fe\) \(\dfrac{224}{3}\left(g\right)\rightarrow loại\) \(\dfrac{448}{9}\left(g\right)\rightarrow loại\)

  \(\Rightarrow\) M là kim loại \(Fe\left(sắt\right)\)

  \(\Rightarrow\dfrac{2y}{x}=3\\ \Rightarrow\dfrac{y}{x}=\dfrac{3}{2}\\ \Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2\\y=3\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow M_xO_y=Fe_2O_3\)

  Vậy CTHH cần lập là \(Fe_2O_3\)

    bởi Nguyễn Trang 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON