Tìm CTPT của C biết C có 40%C, 6,67% H và 53,35% O?

bởi Quynh Nhu 21/07/2019

1. Xác định CTPT của của C biết C có chứa 40%C, 6,67% H và 53,35% O. Biết mỗi phân tử C có 2 nguyên tử oxi

2. Trong một bình kín có 3mol SO2, 2mol O2 và một ít bột xúc tác V2O5. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí A

a) Nếu hiệu suất của phản ứng là 75% thì có bao nhiêu mol SO3 được tạo thành?

b) Nếu tổng số mol các khí trong A là 4,25mol thì có bao nhiêu %SO2 bị oxi hóa thành SO3 ?

3. Cho 16g hỗn hợp kim loại Ba và kim loại kiềm R (II) tác dụng hết với nước ta được dd A và 3,36l khí H2 (ĐKTC)

a) Cần dùng bao nhiêu ml dd HCl 0,5M để trung hòa 1/10 dd A

b) Cô cạn 1/10 dd A thu được bao nhiêu gam chất tan?

4. Hòa tan 6,4g hh bột kim loại Fe và oxit sắt chưa biết hóa trị vào dd HCl thấy có 2,24l khí H2 (đktc). Nếu đem 3,2g hh trên khử bởi khí H2 thì thu được 0,1g nước

a) Tìm % khối lượng các chất có trong hh

b) Tìm CTHH của oxit sắt

Giúp em với ạ, một cậu cũng được

Em cảm ơn nhiều!!!

Câu trả lời (1)

 • Câu 4:

  Đặt công thức tổng quát của oxit sắt là FexOy

  \(Fe+2HCl---> FeCl_2+H_2\) \((1)\)

  \(Fe_xO_y+2yHCl--->xFeCl_{\dfrac{2y}{x}}+yH_2O\) \(\left(2\right)\)

  \(nH_{2\left(đktc\right)}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PTHH (1) \(nFe=nH_2=0,1\left(mol\right)\)

  \(=>mFe=0,1.56=5,6\left(g\right)\)

  \(=>mFe_xO_y=6,4-5,6=0,8\left(g\right)\)

  \(\%mFe=\dfrac{5,6.100}{6,4}=87,5\%\)

  \(\%mFe_xO_y=100\%-87,5\%=12,5\%\)

  \(b)\)

  Khi cho hỗn hợp trên khử bởi H2 ở nhiệt độ cao thì:

  \(Fe_xO_y+yH_2-t^o->xFe+yH_2O\) \((3)\)

  \(nH_2O=\dfrac{0,1}{18}=\dfrac{1}{180}\left(mol\right)\)

  Theo PTHH (3) \(nFe_xO_y\)có trong 3,2 gam hỗn hợp \(=\dfrac{1}{180y}\left(mol\right)\)

  \(=>nFe_xO_y\)có trong 6,4 gam hỗn hợp \(=\dfrac{1}{180y}.2=\dfrac{1}{90y}\left(mol\right)\)

  Ta có: \(mFe_xO_y=nFe_xO_y.MFe_xO_y\)

  \(< =>0,8=\dfrac{1}{90y}.\left(56x+16y\right)\)

  \(< =>72y=56x+16y\)

  \(< =>56x=56y\)

  \(=>\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{1}\)

  Vậy công thức của oxit Săt cần tìm là FeO

  bởi Trần Nhơn 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan