Tìm CTHH

bởi Nguyễn Hạ Lan 28/06/2019

Để hòa tan hoàn toàn 4g một ôxit kim loại hóa trị III cần dùng 5,475g HCl. Tìm CTHH

Câu trả lời (1)

 • Gọi A2O3 là oxit cần tìm

  \(n_{HCl}=\dfrac{5,475}{36,5}=0,15\left(mol\right)\)

  \(A_2O_3+6HCl\rightarrow2ACl_3+3H_2O\)

  2MA + 48.. 6

  4g ........ 0,15mol

  => MA = 56

  A là Fe

  cthc: Fe2O3

  bởi Nguyên Ngọc 28/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan