Tìm CTHH A biết A gồm 5,88% H 94,12% S

bởi Anh Trần 21/07/2019

Em đang cần gấp (hóa 8)

Tìm CTHH A biết A gồm 5,88% H 94,12% S .Tỉ Khối của A so với khí Hiđrô là 17 lần

Câu trả lời (1)

 • Gọi công thức dạng chung của hợp chất A cần tìm là \(H_xS_y\left(x,y:nguyên,dương\right)\)

  Theo đề bài, ta có: \(M_A=M_{H_xS_y}=17.2=34\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

  Ta có: \(x:y=\dfrac{\%m_H}{M_H}:\dfrac{\%m_S}{M_S}=\dfrac{5,88}{1}:\dfrac{94,12}{32}=2:1\\ =>x=2;y=1\)

  Vậy: CT dạng tối giản của hợp chất A là H2S.

  CT thực nghiệm là (H2S)a (a: nguyên, dương)

  <=>(2.1+32)a= 34=> a=1

  => CTHH của hợp chất A là H2S (axit sunfurhiđric).

  bởi nguyen tuyen 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan