Số phân tử trong 1kg nước lỏng có ít hơn, nhiều hơn hay bằng số phân tử trong 1kg hơi nước?

bởi thuy linh 27/09/2018

 Số phân tử trong 1kg nước lỏng có ít hơn, nhiều hơn hay bằng số phân tử trong 1kg hơi nước? Vì sao ???

 M.n giúp e vs ạ, E đang cần rất gấp ạ

Câu trả lời (1)

    • Số phân tử trong 1kg nước nhiều hay ít hơn so với 1kg nước bạn phải nêu rõ 1kg nước đó ở thể rắn hay thể hơi hay thể lỏng vì:
    • Số phân tử trong 1kg nước ở thể lỏng nhiều hơn 1kg nước ở thể hơi và ít hơn 1kg nước ở thể rắn (do sự sắp xếp của các phân tử theo thể rắn (dao động tại chỗ); lỏng (trườn lên nhau); hơi (hỗn độn))
    bởi Trần Tuấn 27/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan