Nếu dùng dung dịch axit sunfuric 24,5% thay cho dung dịch axit clohidric 1M thì tốn hết bao nhiêu gam dung dịch axit sunfuric 24,5%?

bởi con cai 23/07/2019

cho 13g kẽm tác dụng hết với V lít dung dịch axit clohidric 2M . a) viết PTHH và tính thể tích khí thu được ở điều kiện tiêu chuẩn . b) tính thể tích dung dịch axit clohidric 2M đã dùng . c) nếu dùng dung dịch axit sunfuric 24,5% thay cho dung dịch axit clohidric 1M thì tốn hết bao nhiêu gam dung dịch axit sunfuric 24,5% để hòa tan hết lượng kẽm ở trên. giải hộ mình với mai mình cần rồi

Câu trả lời (1)

 • a) Zn + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2 (1)

  nZn = 13/65 = 0,2(mol)

  Theo PT(1) => nH2 = nZn = 0,2(mol)

  => VH2 = 0,2 . 22,4 = 4,48(l)

  b) Theo PT(1) => nHCl = 2 . nZn = 2 . 0,2 = 0,4 (mol)

  => Vdd HCl = n : CM = 0,4 : 2 = 0,2(l)

  c) Zn + H2SO4 \(\rightarrow\) ZnSO4 + H2 (2)

  Theo PT(2) => nH2SO4 = nZn = 0,2(mol)

  => mH2SO4 = 0,2 . 98 = 19,6(g)

  => m dd H2SO4 24,5% = \(\dfrac{m_{ct}.100\%}{C\%}=\dfrac{19,6.100\%}{24,5\%}=80\left(g\right)\)

  bởi Trịnh THuận 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan