AMBIENT

Lập công thức hóa tạo bởi Mg với các nhóm OH,NO3,SO4,PO4

bởi Thuy Kim 28/06/2019

lập công thức hóa tạo bởi Mg với các nhóm OH,NO3,SO4,PO4

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • * Công thức dạng chung: \(\overset{II---I}{Mg_x\left(OH\right)_y}\)

  Theo quy tắc hóa trị, ta có: \(x.II=y.I\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{I}{II}=\dfrac{1}{2}\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=2\end{matrix}\right.\)

  Vậy CTHH: \(Mg\left(OH\right)_2\)

  * Công thức dạng chung: \(\overset{II---I}{Mg_x\left(NO_3\right)_y}\)

  Theo quy tắc hóa trị, ta có: \(x.II=y.I\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{I}{II}=\dfrac{1}{2}\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=2\end{matrix}\right.\)

  Vậy CTHH: \(Mg\left(NO_3\right)_2\)

  * Công thức dạng chung: \(\overset{II--II}{Mg_x\left(SO_4\right)_y}\)

  Theo quy tắc hóa trị, ta có: \(x.II=y.II\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{II}=\dfrac{1}{1}\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=1\end{matrix}\right.\)

  Vậy CTHH: \(MgSO_4\)

  * Công thức dạng chung: \(\overset{II--III}{Mg_x\left(PO_4\right)_y}\)

  Theo quy tắc hóa trị, ta có: \(x.II=y.III\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{III}{II}=\dfrac{3}{2}\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=3\\y=2\end{matrix}\right.\)

  Vậy CTHH: \(Mg_3\left(PO_4\right)_2.\)

  bởi Au Duong Kiet 28/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>