ON
YOMEDIA
VIDEO

Hỗn hợp A nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ?

Đem trộn số mol của khí nitơ với số mol của khí hiđrô theo tỷ lệ nN2 : nH2 = 3 : 4 để được 3,136 lít hỗn hợp A (đktc)

a/ Tính thành phần phần trăn về thể tích và thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi khí

b/ Hỗn hợp A nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Ta có: nhh A = \(\dfrac{3,136}{22,4}=0,14\left(mol\right)\)

  hay: n\(N_2\) + n\(H_2\) = 0,14(mol)

  mà: nN2 : nH2 = 3:4

  =>\(\left\{{}\begin{matrix}n_{N_2}=0,06\left(mol\right)\\n_{H_2}=0,08\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  =>\(\left\{{}\begin{matrix}V_{N_2}=0,06.22,4=1,344\left(l\right)\\V_{H_2}=0,08.22,4=1,792\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

  =>\(\left\{{}\begin{matrix}\%V_{N_2}=\dfrac{1,344}{3,136}.100\%\simeq42,86\%\\\%V_{H_2}=\dfrac{1,792}{3,136}.100\%\simeq57,14\%\end{matrix}\right.\)

  Lại có: \(\left\{{}\begin{matrix}m_{N_2}=0,06.28=1,68\left(g\right)\\m_{H_2}=0,08.2=0,16\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  =>\(\left\{{}\begin{matrix}\%m_{N_2}=\dfrac{1,68}{1,68+0,16}.100\%\simeq91,3\%\\\%m_{H_2}=\dfrac{0,16}{1,68+0,16}.100\%\simeq8,7\%\end{matrix}\right.\)

  b) Ta có: Mhh A = \(\dfrac{m_{hhA}}{n_{hhA}}=\dfrac{1,84}{0,06+0,08}\simeq13,14\left(g\right)\)

  mà: Mkk = 29(g)

  nên: dhh A/ kk =\(\dfrac{13,14}{29}\simeq0,453\)

  Vậy hỗn hợp A nhẹ hơn không khí 0,453 lần.

    bởi Thảo Yếnn 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1