Để hòa tan 3,6g Mg phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0.7M?

bởi My Hien 16/04/2019

Để hòa tan 3,6 gam Magie phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0.7M

Câu trả lời (1)

 • Mg + 2HCl ->MgCl2 + H2

  Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2

  nMg=\(\dfrac{3,6}{24}=0,15\left(mol\right)\)

  Gọi x là V hh dung dịch

  \(\dfrac{1}{2}\)x+0,7x=0,15

  =>x=0,125 hay 125ml

  bởi Phạm Thị Hà 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thu hằng

  Bài 6:

  Xác định lượng SO3 và lượng H2SO4 49% để trộn thành 450 gam dung dịch H2SO4 73,5%.

  Bài 7:

  Khi cho a gam dung dịch H2SO4 nồng độ A% tác dụng với một lượng hỗn hợp 2 kim loại Na và Mg (Dùng dư) thì khối lượng khí H2 tạo thành là 0,05a gam. Tính A.

  Bài 8:

  Hòa tan hoàn toàn 10,2 gam một kim loại oxit hóa trị III cần 331,8 gam dung dịch H2SO4 thì vừa đủ. Dung dịch sau phản ứng có nồng độ 10 %.

  A, Tìm tên kim loại.

  B, Tính C% của dung dịch axit.

  Bài 9:

  Cho 600 gam dung dịch CuSO4 10 % bay hơi ở 200C tới khi dung dịch bay hết 400 gam nước. Tính khối lượng CuSO4.5H2O kết tinh. Biết dung dịch bão hòa chứa 20% CuSO4 ở 200C.

  Bài 10:

  Thêm dần dung dịch KOH 33,6% vào 40,3 ml dung dịch HNO3 37,8% (D = 1,24 g/ml) đến khi trung hòa hoàn toàn, thu được dung dịch A. Hạ nhiệt độ về 00C thu được dung dịch B có nồng độ 11,6% và khối lượng muối tách ra là m gam.

  A, Tính m.

  B, Dung dịch B là dung dịch bão hòa hay chưa bão hòa?

 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Bài 1:

  Cho các chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2, HCl, FeCl2, CH3COONa. Hãy cho biết những cặp chất nào có thể tác dụng được với nhau. Viết phương trình hóa học.

  Bài 2:

  Nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học xảy ra khi:

  A, Sục khí CO2 từ từ vào dung dịch nước vôi.

  B, Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.

  C, Cho từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl.

  D, Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.

  E, Cho từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH.

  Bài 3:

  Trình bày cách pha chế 400g dung dịch CuSO4 10 % từ CuSO4.5H2O và nước (Các dungh cụ cần thiết coi như có đủ).

  Bài 4:

  Bằng kiến thức hóa học hãy giải thích các cách làm sau đây:

  A, Khi muối dưa người ta thường chọn dưa già, rửa sạch phơi héo và khi muối có cho thêm một ít đường?

  B, Khi ăn cơm, càng nhai kỹ càng thấy ngọt?

  C, Khi bị say sắn người ta thường uống nước đường (Saccarozơ)

  D, Khi nấu cơm nếp thường cho ít nước hơn khi nấu cơm tẻ?

  Bài 5:

  Cân bằng các phản ứng hóa học sau:

  1. Cu + H2SO4 (đặc) –t0-> CuSO4 + SO2 + H2O

  2. FeS2 + O2 –t0-> Fe2O3 + SO2

  3. FexOy + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O

  4. Al + Fe2O3 –t0-> Al2O3 + FenOm

 • na na

  Bài 1:a)Hãy tính toán và nêu cách pha chế 500ml dd NaCl 0,9% (d=1,009g/cm3) (nước muối sinh lý) từ muối ăn nguyên chất và nước cất

  b)Nêu các cách điều chế NaOH và Mg(OH)2 từ những loại hợp chất khác nhau và chỉ bằng một phản ứng

  Bài 2:a)Hòa tan m gam tinh thể Na2CO3.5H2O vào V ml dd Na2CO3 C% (khối lượng riêng bằng D g/ml) thu được dd X. Lập công thúc tính nồng % của dd X theo m, V, C% và D

  b)Hòa tan hết 3,2 gam oxit M2Om (M là kim loại) trong một lượng vừa đủ dd H2SO4 10% thu được dd muối có nồng độ 12,9%. Sau phản ứng đem cô bớt dd và làm lạnh nó, thu được 7,868 gam tinh thể muối với hiệu suất kết tinh là 70%. Xác định công thức của tinh thể muối đó

  Bài 3:Nung a gam Cu trong V lít O2 đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A. Đun nóng A trong b gam dd H2SO4 98% (lượng vừa đủ) sau khi tan hết được dd B chứa 19,2 gam muối và khí SO2. Cho khí SO2 hấp thụ hoàn toàn bởi 300ml dd NaOH 0,1M thu được 2,3gam hỗn hợp 2 muối. Tính a, b, và V (ở đktc)

  Bài 4:A là dd H2SO4 0,2M, B là dd H2SO4 0,5M. Phải trộn A và B theo tỷ lệ thể tích như thế nào để được dd H2SO4 0,3M

  Bài 5:Rót 400ml dd BaCl2 5,2% (D=1,003g/ml) vào 100ml dd H2SO4 20% (D=1,4g/ml). Xác định nồng độ % các chất trong dd còn lại sau khi tách bỏ kết tủa

 • Nguyễn Trà Giang

  1. Thí nghiệm: Từ muối ăn tinh khiết, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy pha chế và giải thích cách pha chế để thu được :

  - 100g dung dịch muối ăn nồng độ 10%

  - 100ml dung dịch muối ăn nồng độ 2M

 • Trần Hoàng Mai

  Tính số gam muối và nước cần để pha chế thành
  a) 120g dung dịch nồng độ 5%

  b) 25g dung dịch có nồng độ 0.5%
  Mình học lớp 9 mà mới vô học nên ôn lại :< Help me :<

 • Anh Nguyễn

  tại sao khi muối đã hòa tan trong nước khi đun lên hạt muối lại mịn hơn lục đầu lolang

 • Nguyễn Sơn Ca

  Phải thêm bao nhiêu gam KOH vào 150g dung dịch KOH 12% để có dung dịch KOH mới có C% = 20%

 • Lê Trung Phuong

  Cho 100g dd HNO3 10% vào 200g dd kOH. Tính C% KOH

 • Nguyễn Trà Giang

  cho 1 dd axit sunfuric trong đó số mol H2SO4 =sỐ mol H2O .tính nồng độ %

 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Có 2 lọ đựng dd HCl . Lọ thứ 1 có nồng độ 1 mol/l . Lọ thứ 2 có nồng độ 3 m/l . Hãy pha chế thành 50 ml dd HCl có nồng độ 2 M từ dd trên