AMBIENT

Cần bao nhiêu gam CuSO4.5H2O trộn với CuSO4 5% để thu được 400g CuSO4 10%?

bởi Quế Anh 26/04/2019

cần lấy bao nhiêu gam tinh thể cuso4.5h2o và đ cuso4 5% để khi trộn vào nhau thì thu đc 400g dd cuso4 10%

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi khối lượng của CuSO4.5H2O và dung dịch CuSO4 5% cần lấy là x, y ta có:

  x + y=400 (1)

  nCuSO4.5H2O = \(\dfrac{x}{250}\)

  => mCuSO4 (1) = \(\dfrac{16x}{25}\)

  mCuSO4 (5%) = y.5% = 0,05y

  mCuSO4 (10%) = 400.10% = 40

  => \(\dfrac{16x}{25}\) + 0,05y = 40 (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=400\\\dfrac{16x}{25}+0,05y=40\end{matrix}\right.\)

  <=> \(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{2000}{59}\\y=\dfrac{21600}{59}\end{matrix}\right.\)

  bởi TôSô Nghị 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>