Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài thực hành 1

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  So sánh nhiệt độ sôi của cát và muối

  • A. Nhiệt độ sôi của cát lớn hơn muối
  • B. Nhiệt độ sôi của cát bằng muối
  • C. Nhiệt độ sôi của cát bằng 1/2 muối
  • D. Nhiệt độ sôi của cát nhỏ hơn của muối
 • Câu 2:

  Hai chất nào sau đây có thể tách bằng phương pháp lọc?

  • A. Cát và muối
  • B. Muối và đường
  • C. rượu và nước
  • D. rượu và dầu ăn
 • Câu 3:

  Để tách riêng sắt và mùn cưa người ta dùng?

  • A. Nam châm
  • B. Axit HCl
  • C. Dung dịch NaOH
  • D. Dung dịch CH3COOH
 • Câu 4:

  Người ta pha loãng axit H2SO4 bằng cách nào sau đây?

  • A. Rót từ từ nước vào dung dịch axit H2SO4 khuấy đều.
  • B. Rót từ từ dung dịch axit H2SOvào nước và khuấy đều.
  • C. Cho từ từ nước vào dung dịch axit H2SO
  • D. Cả A, B, C đều đúng
 • Câu 5:

  Để tách rượu ra hỏi hỗn hợp rượu và nước người ta dùng các nào sau đây?

  • A. Lọc
  • B. chiết
  • C. Chưng cất
  • D. Cô cạn