AMBIENT

Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 13 Phòng chống tệ nạn xã hội

Bài tập trắc nghiệm GDCD 8 Bài 13 về Phòng chống tệ nạn xã hội online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Bản thân cá nhân
  • B. Gia đình
  • C. Xã hội
  • D. Tất cả các đáp án trên
  • A. Btắ hết các đối tượng tệ nạn xã hội đi cải tạo lao động
  • B. Đưa ra phê phán ở cơ quan hoặc nơi lưu trú
  • C. Phạt kinh tế đối với bậc cha mẹ cho con vi phạm 
  • D. Tạo công ăn việc làm 
  • A. Phòng chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội
  • B. Nhà nước có chính sách khuyến khích bảo vệ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong phòng chống tệ nạn xã hội
  • C. Nghiêm cấm trồng cây chứa chất ma túy
  • D. Cấm sản xuất, tàng trữ, mua bán, sản xuất, sử dụng chất ma túy
  • A. Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội.
  • B. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. 
  • C. Sống giản dị, lành mạnh. 
  • D. Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái. 
  • A. Tàng trữ chất ma túy 
  • B. Tiêm chích ma túy. 
  • C. Các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS. 
  • D. Gần gũi và giúp đỡ người bị nhiễm HIV/AIDS hòa nhập với cộng đồng. 
AMBIENT
?>