AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khoản 1 trong Điều 4 của Luật phòng chống ma túy là

  • A. Phòng chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội
  • B. Nhà nước có chính sách khuyến khích bảo vệ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong phòng chống tệ nạn xã hội
  • C. Nghiêm cấm trồng cây chứa chất ma túy
  • D. Cấm sản xuất, tàng trữ, mua bán, sản xuất, sử dụng chất ma túy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>