AMBIENT
UREKA

Bài tập 4 trang 49 SGK GDCD 8

Giải bài 4 tr 49 sách GK GDCD LỚP 8

Nhà nước ta có những biện pháp nào để bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng? Cho một ví dụ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Nhà nước thực hiện quản lý tài sản bằng việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân (tài sản Nhà nước).
  • Tuyên truyền, giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.
 
 

-- Mod GDCD 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 49 SGK GDCD 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON