YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 53 SGK Địa lý 8

Giải bài 3 tr 53 sách GK Địa lớp 8

Đặc điểm dân số, phân bố dân cư, sự tương đồng và đa dạng trong xã hội của các nước Đông Nam Á tạo thuận lợi và khó khăn gì cho sự hợp tác giữa các nước?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • Thuận lợi: tạo điều kiện cho sự giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển kinh tế giữa các quốc gia, các dân tộc.
  • Khó khăn: sự bất đồng về ngôn ngữ, sự khác nhau trong văn hóa của mỗi nước.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 53 SGK Địa lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON